Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Zarząd Powiatu


Zarząd Powiatu
 Andrzej Potępa


   
 

Data urodzenia: 7 listopada 1966 r., Brzesko
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Zawód: nauczyciel
Dotychczasowa kariera:
1990 - 2010 Dyrektor samorządowej instytucji kultury – Dębińskie Centrum Kultury
1998 - 2002 – członek Zarządu Powiatu
2002 - 2006 – Przewodniczący Rady Powiatu
2006 - 2010 – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej
2010 - nadal Starosta Brzeski

Kontakt:  tel. 14 66 33 111,
email: starosta@powiatbrzeski.pl


Ryszard Ożóg

Data urodzenia: 26 maja 1953 r., Duszniki Zdrój
Wykształcenie: wyższe
Zawód: elektrotechnik
Dotychczasowa kariera: 
1998 - 2002 Przewodniczący Rady Powiatu
2006 - 2010 Starosta
2010 - nadal  Wicestarosta


Kontakt:  tel. 14 66 33 111,
email: wicestarosta@powiatbrzeski.plKazimiera Glonek


   

Data urodzenia: 19 stycznia 1954 r.
Wykształcenie: wyższe techniczne
Zawód: wyuczony-inż.budownictwa, wykonywany-urzędnik samorządowy
Dotychczasowa kariera: - po ukończeniu studiów – praca w budownictwie – wykonawstwie do  02.05.1992 r 
- od 04.05.1992 – urzędnik samorządowy / kier. Referatu Budownictwa Urbanistyki i  Architektury,  później Naczelnik Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury  w Urzędzie Miejskim w Brzesku.
- od 2003  –  Inspektor  w Referacie Budownictwa , Urbanistyki i Architektury  w Urzędzie Miejskim w Brzesku 

Kariera  w pracy społecznej :
od 1998 2006  / dwie kadencje/ - Radna Powiatu Brzeskiego 
od 2010 – Radna Powiatu Brzeskiego / Członek Zarządu Powiatu/
od 2004 – V-ce Prezes Stowarzyszenia Kultu Św. Stanisława i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej  w  Szczepanowie

email: k.glonek@powiatbrzeski.plMarek Antosz

 

Data urodzenia: 17 listopada 1967 r., Szczurowa
Wykształcenie:
wyższe magisterskie –  filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
Studia podyplomowe: historia, wiedza o społeczeństwie (Uniwersytet Rzeszowski), zarządzanie i przedsiębiorczość (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
Zawód:
nauczyciel
Dotychczasowa kariera: 

1990 - 1992 – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Tarnowie
od 1999 – dyr. Publicznego Gimnazjum im. W.S. Reymonta w Szczurowej
od 2000 – redaktor naczelny kwartalnika „W zakolu Raby i Wisły”
od 2002 – radny Powiatu Brzeskiego:
2002 - 2006 – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
2006 - 2010 – członek Zarządu Powiatu
od 2010 – członek Zarządu Powiatu


Kontakt:  tel. 14 671 35 44
email:  marantosz@wp.plJarosław Gurgul

Data urodzenia: 25 września 1978 r.
Wykształcenie: prawnicze
Zawód: Pracownik Administracji Samorządowej
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Czchowie
Dotychczasowa kariera: Sekretarz Gminy Czchów
Hobby: film, podróże, społeczeństwo, piłka nożna, siatkówka, szachy


Kontakt:  tel. 661122455,
email: j.gurgul@powiatbrzeski.pl

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image