Serwisy tematyczne

PZO - Pracownicy Zespołu


Wydziały i inne komórki organizacyjnePowiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Piastowska 2B

32-800 Brzesko
e-mail. pzobrzesko@op.pl

Pracownicy Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
Jerzy Gorzelański Przewodniczący Powiatowego Zespołu 9 14 66 30 548
Monika Łośko-Nowak Sekretarz 8,12 14 66 305 48,
14 6864115
Halina Pasierb Specjalista 8 14 66 305 48,
14 6864115
Justyna Frankowska Pomoc administracyjna 8 14 6630548,
14 6864115
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image