Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

OŚ - Zadania Wydziału


Wydziały i inne komórki organizacyjneWydział Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 2 B

32-800 Brzesko
e-mail. sekretariat@powiatbrzeski.pl
 


Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- geologii,
- gospodarowania wodami
- rybactwa śródlądowego,
- ochrony powietrza,
- ochrony przed hałasem,
- ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
- łowiectwa,
- ochrony przyrody,
- leśnictwa,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych.


Informacja ogólna I Pracownicy I Sprawy do załatwienia I Zadania

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image