Serwisy tematyczne

F - Zadania Wydziału


Wydziały i inne komórki organizacyjneWydział Finansowo-Budżetowy
ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko
e-mail. sekretariat@powiatbrzeski.pl

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

1) opracowywanie materiałów do projektu budżetu Powiatu oraz informacji, a także projektów planów finansowych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) nadzorowanie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Powiatu;
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i rachunkowości budżetu Powiatu, Starostwa, a także wydzielonych środków;
4) sporządzanie okresowych sprawozdań, a także analiz dotyczących wykonania budżetu Powiatu;
5) windykacja należności Skarbu Państwa i Powiatu;
6) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacjami i ich rozliczaniem;
7) naliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa oraz innych świadczeń związanych
z pracą, odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych;
8) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.

 


Informacja ogólna I Pracownicy I Zadania
 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image