Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Banki, bankomaty


Turystyka w Powiecie Brzeskim
 BANKI:

Gmina BRZESKO


PKO BP o\Brzesko ul. Mickiewicza 15
tel. Centrala (14) 66-31-101, dyr. (14) 66-30-782, z-ca dyr. (14) 66-30-780,
fax. (14) 66-33-802

Bank Spółdzielczy o\Brzesko ul. Kościuszki 3
tel. centrala (14) 68-62-010, (14) 68-62-011, fax. (14) 68-62-012, kom.0601 84-84-53

Bank Przemysłowo - Handlowy pl. Żwirki i Wigury 3
tel. centrala (14) 66-311-25, (14) 68-64-850, (14) 68-64-851, fax. (14) 66-30-072

Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Jana Matejki 2, 32-800 Brzesko
tel. 14 66 357 10, fax. 14 663 20 60

PKO S.A. ul. Królowej Jadwigi 3
tel. (14) 66-316-87, (14) 66-316-89

Krakowski Bank Spółdzielczy Filia w Brzesku ul. Mickiewicza 31
Tel. (14) 66-301-20

Krakowski Bank Spółdzielczy Filia w Brzesku ul. Ogrodowa 3
Tel. (14) 66-341-84

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "JAWORZNO" Filia w Brzesku ul. Legionów Piłsudskiego 2
Tel. (14) 66 348 20
 
Bank Gospodarki Żywnościowej SA ul. Mickiewicza 11 
Tel. (14) 663 50 11; Fax. (14)663 50 43

Gmina GNOJNIK


Bank Spółdzielczy w Gnojniku
tel. (014) 68-49-010
Gmina BORZĘCIN
Krakowski Bank Spółdzielczy, Filia Borzęcin o/Szczurowa, 
tel. (014) 68-46-103, (014) 68-46-006

Gmina IWKOWA


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Iwkowa
Gmina SZCZUROWA
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Szczurowa
tel. (014) 67-14-342, (014) 67-14-151
Gmina CZCHÓW
Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Czchów
tel.(014) 66-36-017, (014) 66-36-109

Gmina DĘBNO


Bank Spółdzielczy w Brzesku o/Dębno
tel. (014) 66-58-717, fax (014) 66-50-307
 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Filia Porąbka Uszewska o/Czchów
tel. (014) 66-51-620
BANKOMATY:
PKO BP S.A.
Brzesko, ul. Głowackiego 51 (Urząd Miejski)
Brzesko, ul. Kościuszki 2 (Bank PKO BP S.A.)
 
BPH BP
Brzesko, pl. Żwirki i Wigury (Bank Przemysłowo-Handlowy)
Brzesko, ul. Kościuszki 68 (SP ZOZ Szpital)
Brzesko, ul. Browarna 14 (Browar Okocim)
 
PKO S.A.
Brzesko, ul. Królowej Jadwigi 3 (Bank PKO S.A. - sklep Albert)
 
Bank Zachodni WBK S.A.
Brzesko, Jana Matejki 2
 
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Brzesko, ul. Mickiewicza 11

Punkty wymiany walut:


ul. Rynek 1
32-800 Brzesko
tel. (014) 68-62-430
 
ul. Rynek 3
32-800 Brzesko
tel. (014) 68-64-194
 
ul. Głowackiego 45
32-800 Brzesko
tel. (014) 68-64-110
 
ul. Legionów Piłsudskiego (ALTI)
32-800 Brzesko
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image